Servis

Pro fotovoltaické elektrárny, které používají všechny typy rozvaděčů a kiosků se střídači VACON poskytujeme pozáruční servisní služby

  • Opravy střídačů 30kW - 630kW
  • Aktualizace softwaru
  • Údržba střídačů a pravidelné prohlídky
  • Servisní zásahy u zákazníků
  • Prodej repasovaných střídačů 30kW – 45kW
  • Výkup poškozených střídačů
  • Úpravy pro zajištění snížení poruchovosti a ztrát

Provádíme úpravy rozvaděčů od výrobce První Elektro osazené střídači VACON 30kW - 45kW

  • Instalace kvalitních DC filtrů (PDF)
  • Výměna kondenzátorů výstupního filtru za nový třífázový typ
Úprava rozvaděče

Pro zajištění optimálního provozu Vaší fotovoltaické elektrárny a snížení ztrát následkem výpadků a poruch doporučujeme provádět pravidelné servisní prohlídky.

Doporučený postup údržby střídačů VACON dle výrobce

Servisní interval Údržba
Dle potřeby Vyčištění chladiče (stlačeným vzduchem)
Pravidelně Zkontrolovat dotažení svorek (silové i ovládací)
12 měsíců (uskladněný měnič) Zformátování kondenzátorů
6-24 měsíců (dle pracovního prostředí) Zkontrolovat vstupní, výstupní svorky a I/O svorky
Vyčistit chladič
Zkontrolovat funkci ventilátoru, kontrola koroze svorek, sběrnic a dalších míst
5-7 let Výměna ventilátorů:
   - hlavní ventilátor
   - interní ventilátor (při krytí IP54)
   - ventilátor v rozvaděči, filtr
5-10 let Výměna kondenzátorů s.s. meziobvodu